آموزش تئوری موسیقی

جلسه هشتم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه: مباحث مطرح شده در این جلسه:_طریقه‌ی تشخیص گام‌های ماژور از روی علائم سرکلید_ردیف دیزها_ردیف بمل‌ها_گام‌های ماژور دیزدار_گام‌های ماژور بمل‌دار_انواع نیم‌پرده_نت‌های آنارمونیک_گام استثنا در جلسه …