آیا ویولن ساز سختی است؟

آموختن ویولن بدلایل مختلف از جمله نداشتن پرده‌بندی بر روی دسته‌ی ساز، اکول نسبتا پیچیده، وجود تفاوت وزن در قسمت‌های مختلف آرشه که کنترل آن را بر روی سیم‌ها سخت …