دیدار شرق و غرب

دیدار شرق و غرب: یکی از برترین و تاثیرگذارترین ویولنیست‌های قرن بیستم که علاوه بر نبوغ شگرف در نوازندگی و تعلیم ویولن، چهره‌‌ای انساندوست و صلح‌طلب نیز بود.یهودی منوهین در …

تغذیه ویولونیستها

تغذیه‌ی ویولنیستها

“من یک رژیم غذایی متعادل را توصیه میکنم،که در آن میوه و سبزی خام فراوان مصرف شود، و غذاهای سرخ کرده در حداقل باشد.پرهیز از غذاهای ساخته شده از آرد …