دلشاد سعید

کابوکی

” کابوکی” از زیباترین قطعات کوردی است که توسط هنرمندان بسیاری از جمله کامکارها تنظیم و اجرا شده.اجرای دل‌انگیزِ “دلشاد سعید” از بهترین اجراهای این قطعه است. بشنوید و لذت …