تریوله

تریوله

در این جلسه به مطالب مربوط به الگوی ریتمیک دی یا واریاسیون دی از متد سوزوکی میپردازیم. در ادامه به توضیح مفهوم تریوله در موسیقی که یک مفهوم ریتمیک است …

گام دو ماژور

گام دو ماژور

در این ویدئو طریقه ی اجرای گام دو ماژور آموزش داده میشود با عضو شدن در این کانال یوتیوب از ما حمایت کنید