تغذیه ویولونیستها

تغذیه‌ی ویولنیستها

“من یک رژیم غذایی متعادل را توصیه میکنم،که در آن میوه و سبزی خام فراوان مصرف شود، و غذاهای سرخ کرده در حداقل باشد.پرهیز از غذاهای ساخته شده از آرد …