دشوارترین قطعات ویولن:

5.Chaconne,Bach 4.Erlkönig,Ernst 3.Sonata no.6,Ysaÿe 2.Last Rose of Summer,Ernst 1.God Save the King,Paganini صفحه‌ی اول هر کدام از این قطعات را در پائین گذاشته‌ام‌.یادتان باشد ابتدای قطعه همیشه آسان‌ترین بخش آن …