دیدار شرق و غرب

دیدار شرق و غرب: یکی از برترین و تاثیرگذارترین ویولنیست‌های قرن بیستم که علاوه بر نبوغ شگرف در نوازندگی و تعلیم ویولن، چهره‌‌ای انساندوست و صلح‌طلب نیز بود.یهودی منوهین در …