ویولن شیطانی

سونات شیطان

جوزپه تارتینی (۱۶۹۲_۱۷۷۰) ویولنیست و آهنگساز ایتالیایی دوره‌ی باروک از برجسته‌ترین مکتب‌آفرینان نوازندگی ویولن بشمار‌ می‌رود.او در تکنیک نوازندگی ویولن تحولی عظیم ایجاد کرد.جایگاه او در نوازندگی ویولن در قرن …