فیدل

⁠ پیدایش ویلن

اگر جزو کسانی هستید که حوصله خواندن متن طولانی را ندارند همین دو کلمه‌ی کلیدی را به ذهن بسپارید: ” ۱۵۰۰، ایتالیا “حالا از افراد باحوصله‌تر دعوت به خواندن ادامه‌ی …