سمفونی دنیای نو

سمفونی دنیای نو:

“از دنیای نو” نهمین و آخرین سمفونی آهنگساز برجسته چک آنتونین دورژاک (تولد ۱۸۴۱ جمهوری چک/ وفات ۱۹۰۴ جمهوری چک) است که در چهار موومان تصنیف شده است.همانطور که از …