اصطلاحات موسیقی – تمپو

تندا یا تمپو (به ایتالیایی: Tempo)، معیاری از سرعت اجرای قطعه‌های موسیقی است. سرعت اهمیت زیادی در اجرای موسیقی دارد و بر احساس ناشی از موسیقی تأثیر می‌گذارد. در این …

چگونه تمرین موسیقی کنیم؟

چگونه تمرین موسیقی کنیم؟

در جلسه قبل در مورد اهمیت تمرین موسیقی و خصوصا اهمیت تمرین روزانه صحبت کردیم. این شامل راهکارهایی برای تمرین مفید است و به عبارتی پاسخی به این سوال است …