چگونه تمرین موسیقی کنیم؟

چگونه تمرین موسیقی کنیم؟

در جلسه قبل در مورد اهمیت تمرین موسیقی و خصوصا اهمیت تمرین روزانه صحبت کردیم. این شامل راهکارهایی برای تمرین مفید است و به عبارتی پاسخی به این سوال است …

ریتم خوانی – دولاچنگ

در این جلسه به مطالب مربوط به الگوی ریتمیک ای یا واریاسیون ای از متد سوزوکی میپردازیم. در ادامه دولاچنگ در موسیقی که یک مفهوم ریتمیک است توضیح داده میشود …