چگونه تمرین موسیقی کنیم؟

چگونه تمرین موسیقی کنیم؟

در جلسه قبل در مورد اهمیت تمرین موسیقی و خصوصا اهمیت تمرین روزانه صحبت کردیم. این شامل راهکارهایی برای تمرین مفید است و به عبارتی پاسخی به این سوال است …