چند اصطلاح موسیقی

🎼 رپرتوار مجموعه‌ی قطعات از پیش تمرین شده توسط نوازنده یا خواننده که در صورت لزوم در هر زمانی قابل ارائه و اجرا هستند.

🎼 رسیتال کنسرتی که غالبا یک تکنواز یا تکخوان،گاه با یک یا چند همراهی کننده برگزار می‌کند.

🎼 سولیست تکنواز یا تکخوان

🎼 بیز یا آنکور در کنسرت‌های موسیقی برای قطعه‌ی اضافه‌ای به کار می‌رود که اغلب در واکنش به کف زدن حضار و افزون بر برنامه‌ی اصلی در انتهای برنامه اجرا می‌شود.

🎼 دشیفر یا دشیفراژ اجرای یکباره‌ی نت‌های موسیقی بدون تمرین قبلی

🎼 کنسرتو که از مصدر لاتین “concertare” به معنای رقابت و گفتگو مشتق شده فرمی از موسیقی کلاسیک است که در آن یک یا چند سولیست در تقابل با ارکستر قرار میگیرند که در سه موومان تصنیف می‌شود.

🎼 موومان بخش کاملی از یک اثر بزرگتر که خود آغاز و انجامی دارد.معمولا در اجرای آثار موسیقی پس از پایان یک موومان و پیش از آغاز موومان بعدی اندکی سکوت برقرار می‌شود.(که البته هم‌وطنان عزیز ما بخاطر عدم آگاهی در اینجا بجای سکوت دست می‌زنند

) 🎼 سمفونی در موسیقی کلاسیک قطعه‌ای ارکسترال که از چهار موومان تشکیل شده است و فرمی سازی است و بندرت در فرم آوازی نوشته می‌شود‌. 🎼 آکاپلا شکلی از موسیقی آوازی که برای اجرا بدون همراهی ساز ساخته می‌شود.