آموختن ویولن بدلایل مختلف از جمله نداشتن پرده‌بندی بر روی دسته‌ی ساز، اکول نسبتا پیچیده، وجود تفاوت وزن در قسمت‌های مختلف آرشه که کنترل آن را بر روی سیم‌ها سخت می‌کند و غیره چالش‌های فراوانی دارد که نیاز به تمرین مداوم و مستمر و شکیبائی دارد.

با تمرین اصولی و مستمر بین ۳ تا ۵ سال تبدیل به یک نوازنده‌ی خوب می‌شوید.اما برای حرفه ای شدن باید تمام عمر آموختن و تمرین را ادامه دهید.