آموختن ویولن بدلایل مختلف از جمله نداشتن پرده‌بندی بر روی دسته‌ی ساز، اکول نسبتا پیچیده، وجود تفاوت وزن در قسمت‌های مختلف آرشه که کنترل آن را بر روی سیم‌ها سخت می‌کند و غیره چالش‌های فراوانی دارد که نیاز به تمرین مداوم و مستمر و شکیبائی دارد.

با تمرین اصولی و مستمر بین ۳ تا ۵ سال تبدیل به یک نوازنده‌ی خوب می‌شوید.اما برای حرفه ای شدن باید تمام عمر آموختن و تمرین را ادامه دهید.

آموختن ویولن را از سن ۳ سالگی می‌توان آغاز کرد.تا پیش از ۳ سالگی کودکان به رشد شناختی کافی برای درک دروس موسیقی نرسیده‌اند. لکن سن ۵ سالگی برای شروع ایدآل‌تر است.

شما در هر سن و سالی می‌توانید آموختن را آغاز کنید.آنچه بدان نیاز دارید علاقه و اشتیاق و تمرین مستمر و اصولی‌ست.

دست راست نقش عمده در خوب صدا دادن ساز دارد، بنابراین اگر به تمام نکات مربوط به دست راست و آرشه که شامل شکل صحیح انگشتان روی آرشه، اعمال سرعت و وزن مناسب به آرشه و حرکت آرشه بر روی منطقه‌ی صدای درست و موازی بودن آرشه با خرک است توجه کافی داشته باشید در همان هفته‌های اول قادر خواهید بود که صدای قابل قبولی از ساز تولید کنید.