جلسه پنجم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
– میزان ترکیبی
– طریقه‌ی تشخیص میزان‌های ترکیبی

در جلسه قبل در مورد میزان و میزان نما توضیح داده شد. همچنین در مورد میزان ساده به تفصیل بحث شد. حال در این جلسه در مورد گونه دیگری از میزان ها بحث خواهیم کرد. این گونه ی دیگر میزان ترکیبی است. در کل اگر هر ضرب میزان قابل تقسیم به ۳ و ۶ و ۱۲ قسمت مساوی (دارای تقسیمات سه‌تایی) باشد، آن میزان را ترکیبی گویند. برای تشخیص میزانهای ترکیبی از سایر میزان ها راه بسیار ساده ای وجود دارد. در این ویدئو استاد مهسا زرندی این راه را به شما یاد خواهد داد. به سادگی با اندکی تمرین میتوانید به این بحث مسلط شوید. لطفا با ما همراه باشید.