جلسه هفتم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
-گام
– گام ماژور
– گام دو ماژور
-طریقه‌ی تشکیل گام‌های ماژور
– فاصله
– نت‌های نیم‌پرده‌ای
– نظام تنال

در این جلسه بسیاری از موضوعات را مورد بحث قرار خواهیم داد. یکی از مهمترین مسائل در موسیقی مفهوم گام است. «گام»، به توالی منظمِ نت‌ها در محدودهٔ یک اکتاو گفته می‌شود. گام بر اساس نت اول نام‌گذاری می‌شود. گام بر دو نوع است: گام دیاتونیک و گام کروماتیک.

گام ماژور یا گام بزرگ یا  گام‌های دیاتونیک از هفت نت به اضافه تکرار نت اول در اکتاو تشکیل می شود. ساده‌ترین گام بزرگ گام دو ماژور است ( ماژور طبیعی).

در این ویدئو به تفصیل در مورد گام ماژور توضیح داده خواهد شد. همچنین روش تشکیل گامهای ماژور نیز آموزش داده میشد. و توضیح در مورد نتها نیم پرده ای شرح داده خواهند شد.

در پایان در مورد مفهوم فاصله و نظام تنال نیز توضیحاتی ارائه خواهد شد.