جلسه هشتم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:

مباحث مطرح شده در این جلسه:
_طریقه‌ی تشخیص گام‌های ماژور از روی علائم سرکلید
_ردیف دیزها
_ردیف بمل‌ها
_گام‌های ماژور دیزدار
_گام‌های ماژور بمل‌دار
_انواع نیم‌پرده
_نت‌های آنارمونیک
_گام استثنا

در جلسه قبل در مورد گام های ماژور بحث کردیم. در این جلسه روش تشخیص این گام ها را از روی علائم سر کلید میآموزیم. همچنین در مورد ردیف دیز ها و ردیف بمل ها به تفصیل بحث خواهیم کرد.

مبحث بعدی در مورد گامهای ماژور بمل دار و دیزدار است.همچین در خصوص انواع نیم پرده ، گامهای آنامونیک و گام استثنا نیز توضیح داده خواهد شد.


از سنگین بودن مباحث نترسید . همگی این مباحث را در این جلسه ویدئویی به سادگی شرح داده شده است و شما میتوانید با کمی تمرین به آنها مسلط شوید.