جلسه نهم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
_فاصله
_فواصل
_اکتاو
_اونیسون
_طریقه‌ی محاسبه‌ی فواصل

همانطور که میدانیم «فاصله»، نسبتِ صدای دو نت از نظر زیروبمی است. فاصله بین دو نت همسایه را متصل، و غیر آن را منفصل می‌گویند. نسبتِ فاصله‌های بین نت‌ها را از پایین به بالا محاسبه می‌کنند و بالارونده است. در تغییر فاصله‌ها از علامت‌هایی مانند:

  • (دیز ♯) صدای نت بدون علامت را نیم‌پردۀ کروماتیک به بالا می‌برد.
  • (بمل ♭) این علامت صدای نت را نیم‌پردۀ کروماتیک پایین می‌آورد.
  • (بکار ♮) صدای نت‌های تغییر‌یافتۀ کروماتیک را به حالت اصلی برمی‌گرداند.

در این جلسه در مورد مفهوم فاصله و فواصل توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد و در پایان طریقه و روش محاسبه ی فواصل به هنرجویان آموزش داده خواهد شد. همچنین در خصوص اکتاو و اونیسون نیز توضیحات ارائه خواهد شد. پس تماشای این ویدئو را از دست ندهید.