جلسه ششم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
خطوط تکمیلی یا خطوط اضافه
علائم تغییر دهنده
دیز
بمل
بکار

در این جلسه به مبحث مهم خطوط تکمیلی یا خطوط اضافه خواهیم پرداخت. میدانیم که «فاصله»، نسبتِ صدای دو نت از نظر زیروبمی است. فاصله بین دو نت همسایه را متصل، و غیر آن را منفصل می‌گویند. نسبتِ فاصله‌های بین نت‌ها را از پایین به بالا محاسبه می‌کنند و بالارونده است. در تغییر فاصله‌ها از علامت‌هایی مانند:

  • (دیز ♯) صدای نت بدون علامت را نیم‌پردۀ کروماتیک به بالا می‌برد.
  • (بمل ♭) این علامت صدای نت را نیم‌پردۀ کروماتیک پایین می‌آورد.
  • (بکار ♮) صدای نت‌های تغییر‌یافتۀ کروماتیک را به حالت اصلی برمی‌گرداند.

میتوانید در این ویدئو این توضیحات را بسیار ساده تر بیامیوزید. پس با ما همراه باشید.