جلسه سوم آموزش تئوری مقدماتی موسیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
– نتهای نقطه دار
– ریتم سکوت

در این جلسه استاد مهسا زرندی در مورد نتهای نقطه دار توضیح خواهند داد. نت نقطه‌دار (به انگلیسی: Dotted note)، زمانی که در کنار نُت (سمت راست نت) قرار می‌گیرد، نصف ارزش زمانی نُت را به آن اضافه می‌کند. به عنوان مثال چنانچه نقطه در کنار یک نُت چهار‌ضربی قرار گیرد، نصف ارزش آن (یعنی دو ضرب) را به آن افزوده و ارزش زمانی نت حاصله، که نقطه‌دار خوانده می‌شود، را به شش ضرب تغییر می‌دهد.

در این جلسه از آموزش تئوری موسیقی همچنین به سکوت ها و علامت های سکوت می پردازیم. در طی یک قطعه موسیقی لحظه هایی هست که ما هیچ صدایی نمیشنویم ،بهتره بگم هیچ نتی نواخته نمیشه، به این لحطه ها سکوت میگیم. این سکوت ها هم مثل نت ها ارزش زمانی دارند که کاملا در موردشون توضیح خواهیم داد. برای همین مشاهده این ویدئو را از دست ندهید