تغذیه‌ی ویولنیستها

تغذیه ویولونیستها
تغذیه ویولونیستها

“من یک رژیم غذایی متعادل را توصیه میکنم،که در آن میوه و سبزی خام فراوان مصرف شود، و غذاهای سرخ کرده در حداقل باشد.پرهیز از غذاهای ساخته شده از آرد و شکر تصفیه شده،به ویژه شیرینیهای مصنوعی،آن انرژی زاهای موذی، مفید است.این نوع شیرینیها را همراه با سیگار و الکل به کلی کنار بگذارید و از سایر غذاهای زیانبار نیز تا حد امکان بکاهید.همچنین این نکته ی مهم را بخاطر داشته باشید که هرگز پرخوری نکنید،به خصوص پیش از نواختن.

” { برگرفته از “شش درس ویولن”،یهودی منوهین،ساسان گلفر}